Pages

Xantrex 806-1010
PRO XM 1000W Inverter   |Transfer Switch
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1000
Xantrex 806-1206
PROwatt SW 600W Inverter
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 600
Xantrex 806-1210
PROwatt SW 1000W Inverter
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1000
Xantrex 806-1220
PROwatt SW 2000W Inverter
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 2000
Xantrex 806-1800
PROsine 1800W Inverter GFCI
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1800
Xantrex 806-1810
PRO XM 1800W Inverter   |Transfer Switch
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1800
Xantrex 807-1000
Freedomn Xi 1000W Inverter   |Transfer Switch
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1000
Xantrex 807-2000
Freedom Xi 2000W Inverter |Transfer Switch
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 2000
Xantrex 813-0400-01
XPower Digital 400W Inverter
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 400
Xantrex 813-1000-UL
XPower 1000W Inverter |GFCI
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1000
Xantrex 813-1500-UL
XPower 1500W Inverter |GFCI
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 1500
Xantrex 813-3000-UL
XPower 3000W Inverter |GFCI
VDC : 12
VAC : 120
Watts : 3000